Get YouTube subscribers that watch and like your videos
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

OLSZTYN24: Przesadzanie drzew w Olsztynie

Follow
Olsztyn24 Gazeta On-Line

Przesadzanie drzew w związku z planowaną budową ulicy Obiegowej w Olsztynie | 12.04.2012

Obecny stan drzewa można zobaczyć tutaj/ the current state of the tree you can see here: https://www.youtube.com/watch?v=hiVcM...

!ATTENTION!: ALL LEGAL RIGHTS TO THE FILM 'PRZESADZANIE DRZEW W OLSZTYNIE' BELONGS TO AGENCJA REKLAMOWOINFORMACYJNA OLSZTYN24 DARIA BRUDEK (OLSZTYN, POLAND).

ALL FORMS OF USING THIS FILM OR ITS PARTS BY OTHER PARTIES ARE STRICTLY FORBIDDEN.

posted by gwman41